خانواده مستبد

صفحه اصلی » نوشته ها » خانواده مستبد

ویژگی خانواده های مستبد

 • شدیدا به رعایت مقررات و انضباط تاکید دارند.
 • تنبیه بدنی را مجاز می شمارند.
 • فرزندان را در تصمیم گیری های خانواده شرکت نمیدهند. و به آنها اجازه صحبت کردن نمیدهند
 • از فرزندان انتظار دارند تمام درخواست های آنها را برآورده کنند. بدون در نظر گرفتن شرایط دانش آموز.
 • احترام به فرزندان را باعث کمتر شدن کنترلشان بر آنها میدانند.
 • به عواطف و احساسات فرزند اهمیتی نمیدهند.

 

فرزندان خانواده های مستبد دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 • در اغلب اوقات احساس حقارت یا خوار بودن میکند.
 • مستقل نیستند و قدرتی در تصمیم گیری ندارند.
 • از اعتماد به نفس و خودباوری پایینی برخوردارند.
 • توانمندی های خود را نشناختند.
 • مدام در حال منفی بافی درباره افراد متخلف هستند.
 • گاها دارای دو روحیه پرخاشگر یا مطیع هستند.
 • نمیتوانند به خود تکیه کنند.
 • خلاقیت و استعداد کمتری دارند.
 • اخلاقشان در سطح پایینتری قرار دارد.
 • کاری را نمیتوانند به خوبی انجام دهند.
 • ممکن است دچار بیماری های روانی شوند.
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید