خانواده مستبد

صفحه اصلی » نوشته ها » خانواده مستبد

ویژگی خانواده های مستبد

 • شدیدا به رعایت مقررات و انضباط تاکید دارند.
 • تنبیه بدنی را مجاز می شمارند.
 • فرزندان را در تصمیم گیری های خانواده شرکت نمیدهند. و به آنها اجازه صحبت کردن نمیدهند
 • از فرزندان انتظار دارند تمام درخواست های آنها را برآورده کنند. بدون در نظر گرفتن شرایط دانش آموز.
 • احترام به فرزندان را باعث کمتر شدن کنترلشان بر آنها میدانند.
 • به عواطف و احساسات فرزند اهمیتی نمیدهند.

 

فرزندان خانواده های مستبد دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 • در اغلب اوقات احساس حقارت یا خوار بودن میکند.
 • مستقل نیستند و قدرتی در تصمیم گیری ندارند.
 • از اعتماد به نفس و خودباوری پایینی برخوردارند.
 • توانمندی های خود را نشناختند.
 • مدام در حال منفی بافی درباره افراد متخلف هستند.
 • گاها دارای دو روحیه پرخاشگر یا مطیع هستند.
 • نمیتوانند به خود تکیه کنند.
 • خلاقیت و استعداد کمتری دارند.
 • اخلاقشان در سطح پایینتری قرار دارد.
 • کاری را نمیتوانند به خوبی انجام دهند.
 • ممکن است دچار بیماری های روانی شوند.
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

با توجه به فرارسیدن وقت ثبت نام می‌توانید از طریق لینک زیر اغدام به پیش ثبت نام در دبیرستان پسرانه غیر دولتی دوره دوم کمال اصفهان انجام بدهید.