خانواده مداراگر

صفحه اصلی » نوشته ها » خانواده مداراگر

ویژگی خانواده های مداراگر

 • فرزندان در عمل آزادی دارند و به هر آنچه که اراده کنند دست پیدا میکنند.
 • والدین به هر آنچه که فرزندان بخواهند عمل میکنند.
 • والدین میخواهند تمام نیاز های فرزندان به طور کامل برآورده شود.
 • تصمیمات خانواده بر اساس خواست فرزندان تعیین میشود.
 • هیچ دست نیافتنی و ناراحتی ندارند.

فرزندان خانواده های آزاد منش دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 

 • فرزندان به والدین احترام نمیگذارند.
 • فرزندان مسئولیتی را نمیپذیرند.
 • معمولا در هر شرایطی وابستگی به والدین دارند.
 • رشد اجتماعی و عاطفی بسیار پایینی بهره میبرند.
 • هنگام روبرویی با جامعه پرخاشگر میشوند.
 • دچار غرور میشوند و خود را برتر از دیگران می پندارند.
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

با توجه به فرارسیدن وقت ثبت نام می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام به پیش ثبت نام در دبیرستان پسرانه غیر دولتی دوره دوم کمال اصفهان انجام بدهید.

با توجه به تغییر امتحانات پایه نهم تاریخ آزمون ورودی تغییر کرد مجددا به زودی اعلام میگردد