خانواده آزاد منش

صفحه اصلی » نوشته ها » خانواده آزاد منش

ویژگی خانواده های آزاد منش

 • بر رفتار فرزندان کنترل و نظارت کامل دارند.
 • در تکریم به فرزندان دریغ نمیکنند.
 • اجازه اظهار نظر و تصمیم گیری به فرزندان داده میشود. ولی به فرزندان آموخته میشود که تصمیم نهایی با خانواده است.
 • در امور مختلف فرزندان را مورد مشورت قرار میدهند.
 • با فرزندان به صورت منظقی و مستدل برخورد میکنند.
 • از تنبیه بدنی دوری میکنند.
 • دانش آموزان را با نقاط قوت و ضعفشان و هرطور که هستند مورد پذیرش قرار میدهند.
 • اغلبا وقت کافی برای شنیدن صحبت فرزندان میگذارند.
 • برای هر یک از بچه ها زمان مناسبی تعیین میکنند.
 • به توانمندی شان احترام میگذارند.
 • به آنها محبت و توجه میکنند.

فرزندان خانواده های آزاد منش دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 • فرزند دارای اعتماد به نفس کافی است.
 • برای استقلال خود در تلاش است.
 • در کار های مختلف بیشتر دارای خلاقیت است.
 • انگیزه لازم برای برآورده کردن نیاز خود به کنجکاوی را دارد.
 • معمولا مسئولیت پذیر است.
 • عموما مداخله و بدرفتاری با والدین ندارد.
 • استرس و اضطراب کمتری دارد.
 • تقریبا از والدین حرف شنوی دارد.
 • میتواند دیگران را آنگونه که هستند بپذیرد.
 • فردی تقریبا آرام و معتدل است.
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

با توجه به فرارسیدن وقت ثبت نام می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام به پیش ثبت نام در دبیرستان پسرانه غیر دولتی دوره دوم کمال اصفهان انجام بدهید.

با توجه به تغییر امتحانات پایه نهم تاریخ آزمون ورودی تغییر کرد مجددا به زودی اعلام میگردد