اطلاعیه های دبیرستان کمال

صفحه اصلی » اطلاعیه های دبیرستان کمال

اطلاعیه های دبیرستان کمال اصفهان

اطلاعیه های دبیرستان کمال شامل برنامه های کلاسی، اطلاعیه های مدیریتی و برنامه های امتحانی است. در این اطلاعیه ها، برنامه های کلاسی و زمانبندی دروس به دانش آموزان اعلام می شود.

همچنین، اطلاعیه های مدیریتی شامل تغییرات در ساعت کار و تقویم تحصیلی است. برنامه های امتحانی نیز به صورت منظم منتشر می شود تا دانش آموزان بتوانند به خوبی برای آزمون ها آماده شوند.

در روز هایی که به هر علت مدارس تعطیل هستند دانش آموزان میتوانند از طریق کلاس مجازی روند درسی خود را ادامه دهند.

اطلاعیه های دبیرستان کمال

برنامه های کلاسی

دهم تجربی

دهم ریاضی

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

دوازدهم ریاضی

دوازدهم تجربی

پیمایش به بالا