اطلاعیه های دبیرستان کمال

صفحه اصلی » اطلاعیه های دبیرستان کمال

اطلاعیه های دبیرستان کمال اصفهان

اطلاعیه های دبیرستان کمال شامل برنامه های کلاسی، اطلاعیه های مدیریتی و برنامه های امتحانی است. در این اطلاعیه ها، برنامه های کلاسی و زمانبندی دروس به دانش آموزان اعلام می شود.

همچنین، اطلاعیه های مدیریتی شامل تغییرات در ساعت کار و تقویم تحصیلی است. برنامه های امتحانی نیز به صورت منظم منتشر می شود تا دانش آموزان بتوانند به خوبی برای آزمون ها آماده شوند.

با توجه به تغییر امتحانات پایه نهم تاریخ آزمون ورودی تغییر کرد مجددا به زودی اعلام میگردد

در روز هایی که به هر علت مدارس تعطیل هستند دانش آموزان میتوانند از طریق کلاس مجازی روند درسی خود را ادامه دهند.

اطلاعیه های دبیرستان کمال

اطلاعیه‌ها

با توجه به فرارسیدن وقت ثبت نام می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام به پیش ثبت نام در دبیرستان پسرانه غیر دولتی دوره دوم کمال اصفهان انجام بدهید.

با توجه به تغییر امتحانات پایه نهم تاریخ آزمون ورودی تغییر کرد مجددا به زودی اعلام میگردد