خانواده مستبد

صفحه اصلی » مطالب

خانواده مستبد

ویژگی خانواده های مستبد شدیدا به رعایت مقررات و انضباط تاکید دارند. تنبیه بدنی را مجاز می شمارند. فرزندان را در تصمیم گیری های خانواده

ادامه مطلب »

خانواده آزاد منش

ویژگی خانواده های آزاد منش بر رفتار فرزندان کنترل و نظارت کامل دارند. در تکریم به فرزندان دریغ نمیکنند. اجازه اظهار نظر و تصمیم گیری

ادامه مطلب »

خانواده مداراگر

ویژگی خانواده های مداراگر فرزندان در عمل آزادی دارند و به هر آنچه که اراده کنند دست پیدا میکنند. والدین به هر آنچه که فرزندان

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا