کمپ مطالعاتی دبیرستان

کمپ دبیرستان کمال یکی از مجهز ترین کمپ های مطالعاتی استان دارای فضای وسیع ، فضای استراحت ، دارای بانک کتابی جامع و ... محیطی مناسب برای تحصیل دانش آموزان در خارج از ساعات درسی میباشد.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top