یازدهم

تجربی

لیست کلاس های انلاین ضبط شده ***کلاس ها تا 20 روز پس از تشکیل از طریق لینک های زیر قابل مشاهده خواهند بود جلسه  اول  ریاضی  1400/4/12  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2180&recording=2572152&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2  جلسه اول زیست شناسی 1400/4/13 https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=offline&id=2180&recording=2564180&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2 جلسسه اول فیزیک 1400/4/13  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinr ...

ریاضی

لینک کلاس های انلاین ضبط شده  ***کلاس ها تا 20 روز پس از تشکیل از طریق لینک های زیر قابل مشاهده خواهند بود جلسسه اول فیزیک 1400/4/13  https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2596&recording=2571291&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2 جلسه اول شیمی    1400/4/14    https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecording.php?mode=online&id=2596&recording=2575750&groupid=0&sesskey=ra372Q7IY2 جلسه اول ریاضی 1400/4/19   https://tms.asatideonline.com/mod/adobeconnect/joinrecordin ...
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top