خانواده آزادمنش

صفحه اصلی » نوشته ها » خانواده آزادمنش

– نظارت و کنترل دقیق بر رفتارهای فرزندان دارند.

– در تکریم به فرزندان دریغ ندارند.

– اجازه اظهار نظر و تصمیم گیری به فرزندان می دهند اما به او فهمانده می شود که تصمیم گیری نهایی به عهده خانواده است.

– در امور خانه با فرزندان مشورت می کنند.

– با فرزندان برخورد منطقی و مستدل دارند.

– از تنبیه بدنی پرهیز می کنند.

– فرزندان را با همه نقاط ضعف و قوت آنها مورد پذیرش قرار می دهند.

– همیشه گوش شنوایی برای حرف های فرزندان دارند.

– زمان مناسب برای هر یک از فرزندان در برنامه های والدین وجود دارد.

– به توانمندی فرزندان احترام می گذارند.

– ابراز توجه و محبت به فرزندان دارند.

* این گروه از خانواده ها (آزادمنش) فرزندانی که پرورش می دهند عموما دارای ویرگی های زیر هستند:

– دارای اعتماد به نفس لازم می باشند.

– برای کسب استقلال خود تلاش می کنند.

– دارای خلاقیت، ابتکار و سازندگی هستند.

– برای ارضاء حس کنجکاوی خود انگیزه لازم را دارند.

– می توانند مسئولیت پذیر باشند.

– معمولا تضادی با والدین ندارند.

– نگران و مضطرب نیستند.

– از والدین حرف شنوی لازم را دارند.

– پذیرش احساسات و عواطف دیگرا ن را دارند.

– فردی آرام با خلق و خوی معتدل هستند.

پیمایش به بالا