اطلاعیه های دبیرستان کمال

صفحه اصلی » اطلاعیه های دبیرستان کمال

اطلاعیه های دبیرستان کمال

اطلاعیه های دبیرستان کمال شامل برنامه های کلاسی، اطلاعیه های مدیریتی و برنامه های امتحانی است. در این اطلاعیه ها، برنامه های کلاسی و زمانبندی دروس به دانش آموزان اعلام می شود. همچنین، اطلاعیه های مدیریتی شامل تغییرات در ساعت کار و تقویم تحصیلی است. برنامه های امتحانی نیز به صورت منظم منتشر می شود تا دانش آموزان بتوانند به خوبی برای آزمون ها آماده شوند.

placeholder
دبیرستان کمال برای سال تحصیلی 1402 – 1403 در پایه های یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی اندازه 2 نفر پذیرش دارد

برنامه های کلاسی

دهم تجربی

دهم ریاضی

یازدهم ریاضی

یازدهم تجربی

دوازدهم ریاضی

دوازدهم تجربی

پیمایش به بالا