دبیرستان کمال

اعتماد حرف اول ماست

سخنی با اولیا گرامی

بر لب فرزند لبخندي بزن شيشه ی بشكسته را بندي بزن نقش خانواده در شكل گيري شخصيت فرزندان : اولين و مهم ترين محيطي كه شخصيت و شكل گيري رفتار هاي فرزندان را پايه ريزي مي نمايد خانواده است و اساسي ترين دوران رشد شخصيتي و رواني هر انسان دوره كودکی اوست كه گذر مناسب از اين دوره تضمين كننده رشد تكاملي وي در مراحل بعدي است . هدف از پرورش فرزند ، آماده سازي او براي ورود به جامعه است كه با توجه به تنوع ارزش ها و آرمان ها ي فرهنگي جامعه ، خانواده سعي مي كند الگو هاي پرورشي فرزند خود را منطبق با آرمان هاي خويش انتخاب كند . همسويي و هم عقيده بودن والدين در انتخاب الگوي تربيتي و پرورشي فرزندان ، تعارض در انتخاب رفتار فرزندان را به حداقل مي رساند .

الگو هاي تربيت فرزندان : 1- خانواده مستبد ( خودكامه ) 2- خانواده مداراگر 3- خانواده آزاد منش

پس یاد بگیریم که:

1- به فرزندان خويش بياموزيم تا دربرخورد با مسائل و مشكلات روزمره برخورد منطقي و واقع بينانه داشته باشند . 2- بياييم قبل از آنكه پدر و مادر خوبي براي فرزندانمان باشيم ،دوست و ياورآنان باشيم . 3- از طعنه ، تمسخر و شيوه هاي ديگر كه به تحقير در انظار عمومي منجر مي شود ، بايد اجتناب كرد . 4- احساس خود باوري را در فرزندان تقويت نمائيد . 5- نوجواني دوره اي است كه فقط آرامش و ملايمت مي پذيرد . هر نوع نصيحت و راهنمائي زماني مورد قبول نوجواني قرار مي گيرد كه به شكل ملايم ، بدون سرزنش و انتقاد منفي بيان شود . 6- از تشويق و حمايت فرزندان دلبند خود غفلت نورزيد . 7- ارتباط مستمر با مدرسه ، موفقيت تحصيلي و اخلاقي فرزندانتان را تضمين مي بخشد . 8- از مقايسه كردن عزيزانتان با افراد ديگر پرهيز نمائيد . هر انسان منحصر به فرد است و داراي تمايلات ، علاقه و استعداد ، توانايي و ... خاص خود مي باشد . 9- توصيه مي گردد بر عملكرد درسي ، رفت و آمد و موارد ديگر فرزندان دلبند خويش نظارت داشته باشيد . 10- از فرزند خود انتظار نداشته باشيد كه از صبح زود تا شب هنگامي كه به رختخواب مي رود مطالعه نمايد ، بدانيد مغز انسان گنجايشي دارد و در بين مطالعه ها استراحت لازم است . 11- بيائيم به فرزندان خويش بياموزيم ، هر كاري را در جاي خود انجام دهد .

آخرین اخبار


اولین جلسه دیدار با اولیا پایه دهم ریاضی و تجربی

جوایز

اصفهان خیابان سعادت اباد خیابان ملاصدرا کوچه 17

03136680602

03136680490

03136681516

Top